โปรดรอ กำลังพาไปที่ https://www.facebook.com/RAN-Online-EP8-GM-Support-1618977965075025/