คลิกเพื่อไปที่ http://202.9.90.90:8888/register/index.php