คลิกเพื่อไปที่ https://www.facebook.com/Ran-online-Hamachi-Th-146370362653556/