playserver เกมที่ชอบ กับเซิฟที่ใช่

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

 1. การเก็บและการใช้ข้อมูล
  • Playserver ไม่มีการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ ที่อยู่ และอีเมล ดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
  • ท่านสามารถใช้งาน, เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือคัดค้านข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่าน หากท่านประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา
  • ระบบอาจมีการบันทึกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากการปฏิบัติงานมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตของ Playserver เพื่อช่วยบริหารจัดการเว็บไซต์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์อาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับชนิดของบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่ท่านใช้ หรือ IP address ของท่าน
 1. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
  • เว็บไซต์ นี้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของ Playserver รวมทั้งเว็บในเครือที่อาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ
 1. ความปลอดภัย
  • Playserver ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้มาตราการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลหรือการ ใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์
 1. การใช้คุกกี้ (Cookies)
  • ขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่มีการใช้งานคุกกี้ คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นโดยเบราส์เซอร์ เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และความสนใจของท่าน เว็บไซต์ของ Playserver มีการใช้งานคุกกี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าชมสูงสุด
 1. การใช้ IP Addresses
  • IP address เป็นหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้โดยผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ต เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึก IP address ของท่าน
  • Playserver เก็บ IP address เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการจัดการระบบ และเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่มีการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยง IP address ไปยังข้อมูลบุคคลของท่าน ซึ่งหมายความว่าเราจะบันทึกตามช่วงเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น แต่จะไม่เป็นการพิสูจน์ตัวตนของท่าน
  • เราอาจใช้ IP address ของท่าน โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าชมเว็บไซต์ ของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า การบริการ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 1. การแก้ไข
  • Playserver ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในหน้าเว็บไซต์นี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560