playserver เกมที่ชอบ กับเซิฟที่ใช่

Live Monitor

Top Ranking Other games

รายละเอียดเซิฟเวอร์

Luxury Vote Service บริการโหวต server ราคามิตรภาพ

Other games

บริการโหวต 1บาท 70โหวต ไม่จำกัดขั้นต่ำ!!

กลุ่มซื้อขาย

รายละเอียดเซิฟเวอร์

บริการโหวต playserver สำหรับ server เกมต่างๆ ในราคามิตรภาพ

เรทราคาเริ่มต้นที่ 1 บาท = 70 โหวต ไม่มีขั้นต่ำรับทุกยอดทุกราคา

!! รับทุกยอดจะยอด 1 บาท 2 บาท ก็รับ !!

อัตราค่าบริการ

- 100 บาท = 7000 โหวต
- 200 บาท = 14000 โหวต
- 300 บาท = 21000 โหวต แถมฟรี 300 โหวต
- 400 บาท = 28000 โหวต แถมฟรี 400 โหวต
- 500 บาท = 35000 โหวต แถมฟรี 500 โหวต
- 600 บาท = 42000 โหวต แถมฟรี 1800 โหวต
- 700 บาท = 49000 โหวต แถมฟรี 2100 โหวต
- 800 บาท = 56000 โหวต แถมฟรี 2400 โหวต
- 900 บาท = 63000 โหวต แถมฟรี 2700 โหวต
- 1000 บาท = 70000 โหวต แถมฟรี 3000 โหวต
- 1500 บาท = 105000 โหวต แถมฟรี 7500 โหวต
- 2000 บาท = 140000 โหวต แถมฟรี 14000 โหวต
- 2500 บาท = 175000 โหวต แถมฟรี 22500 โหวต
- 3000 บาท = 210000 โหวต แถมฟรี 33000 โหวต
- 3500 บาท = 245000 โหวต แถมฟรี 45500 โหวต
- 4000 บาท = 280000 โหวต แถมฟรี 60000 โหวต
- 4500 บาท = 315000 โหวต แถมฟรี 76500 โหวต
- 5000 บาท = 350000 โหวต แถมฟรี 95000 โหวต

• ราคาอื่นๆรบกวนสอบถามใน inbox ครับ

การจองคิวจะเรียงตามลูกค้าที่โอนเงินก่อนเท่านั้น (โอนก่อน ได้คิว/เริ่มงานก่อนจ้า)

Comments