playserver เกมที่ชอบ กับเซิฟที่ใช่

Live Monitor

Top Ranking Other games

รายละเอียดเซิฟเวอร์

Luxury Vote Service บริการโหวต server ราคามิตรภาพ

Other games

บริการโหวต 1บาท 85โหวต ไม่จำกัดขั้นต่ำ!!

กลุ่มซื้อขาย

รายละเอียดเซิฟเวอร์

บริการโหวต playserver สำหรับ server เกมต่างๆ ในราคามิตรภาพ

เรทราคาเริ่มต้นที่ 1 บาท = 85 โหวต ไม่มีขั้นต่ำรับทุกยอดทุกราคา

!! รับทุกยอดจะยอด 1 บาท 2 บาท ก็รับ !!

อัตราค่าบริการ

- 100 บาท = 8500 โหวต
- 200 บาท = 17000 โหวต
- 300 บาท = 25500 โหวต แถมฟรี 300 โหวต
- 400 บาท = 34000 โหวต แถมฟรี 400 โหวต
- 500 บาท = 42500 โหวต แถมฟรี 500 โหวต
- 600 บาท = 51000 โหวต แถมฟรี 1800 โหวต
- 700 บาท = 59500 โหวต แถมฟรี 2100 โหวต
- 800 บาท = 68000 โหวต แถมฟรี 2400 โหวต
- 900 บาท = 76500 โหวต แถมฟรี 2700 โหวต
- 1000 บาท = 85000 โหวต แถมฟรี 9000 โหวต
- 1500 บาท = 127500 โหวต แถมฟรี 22500 โหวต
- 2000 บาท = 170000 โหวต แถมฟรี 42000 โหวต
- 2500 บาท = 212500 โหวต แถมฟรี 112500 โหวต
- 3000 บาท = 255000 โหวต แถมฟรี 165000 โหวต

• ราคาอื่นๆรบกวนสอบถามใน inbox ครับ

การจองคิวจะเรียงตามลูกค้าที่โอนเงินก่อนเท่านั้น (โอนก่อน ได้คิว/เริ่มงานก่อนจ้า)

Comments